ABA Product

Svenska folkets underbara öden: Karl XI: s och Karl XII: s tid t.o.m. år 1709 (Band IV) By Carl Gustaf Grimberg Cover Image

Svenska folkets underbara öden: Karl XI: s och Karl XII: s tid t.o.m. år 1709 (Band IV) (Hardcover)

$44.95


Special Order

I det fj rde bandet av Svenska folkets underbara den f r l saren f lja med till den Karolinska tiden -- den svenska stormaktstidens senare h lft d Sverige regerades av Karl XI och Karl XII. Under den Karolinska tiden inleddes omfattande f rsvenskningsreformer av er vrade danska territorier, en kad centralisering av statsf rvaltningen, en stabilisering av de svenska finanserna, reformering av f rsvaret och inr ttandet av det karolinska env ldet. Denna tidsperiod kulminerade sedermera i omfattande krigsf rluster som innebar slutet p den svenska stormaktstiden.

Detta band beskriver ven en rad andra framtr dande historiska personligheters levnads den, som drottning Ulrika Eleonora, Olof Rudbeck och Bengt Oxenstierna. Allt avhandlas med Carl Grimbergs f ngslande ber ttargl dje som g r Svenska folkets underbara den till det mest underh llande verk ver svensk historia som n gonsin skrivits.

Ett sekel efter dess ursprungliga publicering r Sveriges folkk raste historieverk tillbaka f r att underh lla och bilda nya generationer.

Product Details ISBN: 9781912079292
ISBN-10: 1912079291
Publisher: Arktos Media Ltd
Publication Date: March 2nd, 2019
Pages: 722
Language: Swedish