ABA Product

Ontwikkelingspsychologie (Kinder- en Jeugdpsychologie) By Paul Van Dijk Cover Image

Ontwikkelingspsychologie (Kinder- en Jeugdpsychologie) (Paperback)

$8.99


Usually Ships in 1-5 Days

De grondbeginselen van ontwikkelingspsychologie in adolescentie en kindertijd

De ontwikkeling van een jong kind is niet alleen fascinerend, maar ook ongelooflijk complex. Kinderen gaan door ontwikkelingsfasen die niet moeilijker kunnen zijn. Dit zijn echte bergen die deze kleine wezentjes niet alleen in hun eerste levensjaren moeten beklimmen, maar die hun hele leven vorm zullen geven. De kinderen doorlopen deze ontwikkelingsstadia echter niet alleen.

De ouders van het kind spelen een zeer centrale rol in de psychologische ontwikkeling van het kind. Zij zijn er altijd bij wanneer de eerste grote hindernissen worden overwonnen en wanneer de eerste successen worden geboekt. De ontwikkeling van jonge kinderen is echter niet altijd positief: er kunnen problemen ontstaan die de rest van het leven van deze kinderen kunnen be nvloeden; de kindertijd is immers de basis van elk volwassen leven.

Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

  • Waarom psychologische ontwikkeling belangrijk is.
  • De eerste jaren van het leven van het kind
  • Morele vorming en gevoel van eigenwaarde
  • Kinderjaren en adolescentie vandaag
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Genetische en omgevingsfactoren
  • Hoe ouders kinderen kunnen steunen.

Het is niet ongewoon dat ouders wanhopen over de hindernissen die voor hen liggen wanneer hun eigen kind plotseling ontwikkelingsproblemen krijgt. Dit leidt tot moeilijke jeugdtrajecten en ook de relatie binnen het gezin kan ernstig te lijden hebben onder dergelijke problemen. Dit boek wil precies uitleggen waarom kinderen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze problemen. Zij moeten veeleer worden beschermd tegen alle gevaren die op de weg van de ontwikkeling kunnen liggen. Dit is precies waar elke ouder zich bewust van moet zijn.

Dit boek zal u zeker helpen de grondbeginselen van ontwikkelingspsychologie te begrijpen.

Product Details ISBN: 9798201637514
Publisher: Paul Van Dijk
Publication Date: August 1st, 2022
Pages: 86
Language: Dutch